Nomads and Environment

Posted on August 21, 2008. Filed under: AU Mgl Branches |

From: http://www.danadeclaration.org/pdf/Dana_Declaration.pdf

Нїїдэлчин ард ба байгаль хамгаалахад чиглэсэн Тунхаглал

2002 оны 4-р сарын 3-7 ны єдрїїдэд нийгмийн болон байгаль орчны чиглэлээр
мэргэжсэн олон улсын эрдэмтэн, мэргэжилтэнїїд нїїдэлчин ард тїмний эрх ашиг,
байгаль хамгаалах асуудалд чиглэсэн цогц арга замыг боловсруулахаар дэлхийн янз
бїрийн орнуудаас Иорданы Вади Дана Байгалийн Нєєц Газарт цугласан юм. More …

ТУНХАГЛАЛ ГАРГАСАН ТАЛУУД

Ричард Бакер
Австралийн Їндэсний Их Сургуулийн дэргэдэх Байгаль
орчин, Нийгэм, Нєєц баялагийн чиглэлээр мэргэжил олгох
сургууль

Грайм Грифин
Австралийн КоммонуэлфийнШУ, Аж Їйлдвэрийн Судалгааны
Байгууллага, говь цєлийн бїсийг судлах тєв

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: