Монголын Засгийн Газрын Тэтгэлэг-2008

Posted on May 19, 2008. Filed under: Scholarship | Tags: , , |

From: http://mecs.pmis.gov.mn

Related: Scholarship | Scholarship Information

СУРГАЛТЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ЗЭЭЛЭЭР ГАДААДАД МАГИСТРАНТУРТ СУРАЛЦУУЛНА

2004.04.30

2008-2009 оны хичээлийн жилээс олон улсын нэр хүндтэй их сургуулийн магистрантурт суралцах 45 хүнийг сонгон шалгаруулж, дараах хуваарийн дагуу Сургалтын төрийн сангийн зээлээр суралцуулна: Сонгон шалгаруулалтад тухайн зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу бакалавраас доошгүй боловсролтой /сурлагын голч дүн нь 3,25 ба түүнээс дээш байна/, мэргэжлээрээ 2 ба түүнээс дээш жил ажилласан, судалгаа шинжилгээний ажлын туршлагатай, гадаад хэлний бэлтгэлтэй, олон улсын нэр хүндтэй их сургуулийн үндсэн сургалтад зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу шууд суралцахаар элссэн хүмүүс /цаашид ”шалгуулагч” гэнэ/-ийг оруулна.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2008 оны 5 дугаар сарын 19, 20-ний өдрүүдэд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 209 тоот өрөөнд

Монгол Улсын Засгийн газраас зөвшөөрсөн дэлхийн 500 шилдэг сургуулиудын тоонд Австралийн дараах 13 их сургууль багтсан байна. More: Australian Top Universities / World Top Uni

53 Australian Natl Univ – Australian National University
82 Univ Melbourne University of Melbourne
101-152 Univ Queensland University of Queensland
101-152 Univ Sydney University of Sydney
153-201 Univ New South Wales University of New South Wales
153-201 Univ Western Australia University of Western Australia
202-301 Monash Univ Monash University
202-301 Univ Adelaide University of Adelaide
302-403 Macquarie Univ Macquarie University
302-403 Univ Newcastle University of Newcastle
302-403 Univ Tasmania University of Tasmania
404-502 Flinders Univ South Australia Flinders University
404-502 La Trobe Univ
La Trobe University

Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй хүмүүсийг 2008 оны 5 дугаар сарын 19, 20-ний өдрүүдэд Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 209 тоот өрөөнд бүртгэх тул дараах баримт бичгийг бүрдүүлэн өөрийн биеээр хүрэлцэн ирнэ үү:

1. Өргөдөл (тухайн чиглэлээр суралцахаар болсон зорилго, өөрийгөө бэлтгэсэн байдал болон яагаад энэ санхүүжилтэд хамрагдах шаардлагатай болсон үндэслэл, төгссөний дараа хийх ажлын тухай төсөөлөл, суралцахад шаардагдах дэмжлэг, нөхцлийг тодорхой илэрхийлнэ үү);

2. Олон улсын нэр хүндтэй их сургуулийн магистрын үндсэн сургалтад зарлагдсан мэргэжлийн чиглэлийн дагуу шууд суралцахаар элсүүлсэн тухай сургуулиас ирүүлсэн албан захидал (энэ санхүүжилтэд хамруулах гадаадын 500 шилдэг их сургуулийн нэрсийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны вэб сайт (http://mecs.pmis.gov.mn/)-ын “мэдээлэл” гэсэн хэсгийн “гадаадад суралцахыг хүсэгчдэд” зориулсан булангаас харна уу);

3. Өөрийн судалгааны ажлын тухай товч реферат (2000-аас илүүгүй үгэнд багтаан судалгаа хийж буй чиглэл, эзэмшсэн арга зүй, хүрсэн гол үр дүн, дүгнэлтээ илэрхийлсэн байна);

4. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн жагсаалт (сурталчилгааны чанартай бүтээл хамаарахгүй);

5. Ажил байдлын тодорхойлолт (хамгийн сүүлд ажиллуулж байсан байгууллага болон судалгаа шинжилгээний ажлыг нь сайн мэдэх эрдэмтнээс энэ мэргэжлээр суралцах бэлтгэл, туршлага, зан төлөвийн онцлогийг нь тодорхойлсон захидлыг битүүмжлэн энэхүү тодорхойлолтыг бичсэн хүнтэй харилцах хаягийн хамт ирүүлнэ);

6. Бакалаврын диплом, дүнгийн жагсаалт, тэдгээрийн нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар (дипломын хуулбарыг олгосон байгууллагаас нь авахыг зөвшөөрсөн захидал);

7. Гадаад хэлний мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт өгсөн тухай баримт;

8. Шалгалтын хураамж 10000 төгрөг.

Сонгон шалгаруулалтыг 2008 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 14:00 цагаас МУИС-ийн хичээлийн 2 дугаар байрны өргөтгөлийн 2, 3 дугаар давхарын уншлагын танхимд зохион байгуулна. Шаардлага гарвал шалгалт авах нэмэлт байр гаргаж, шалгалтын үеэр жич зарлана. Иргэний үнэмлэхгүй хүнийг шалгалтад оруулахгүй.

Сургалт, эрдэм шинжилгээний болон захиалагч байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн шалгалтын комисс нь шалгуулагчдын баримт бичигт дүн шинжилгээ хийж, сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтыг ярилцлага хийх, реферат хамгаалуулах хэлбэрээр авна. Шалгалтын агуулга нь шалгуулагчийн мэргэжлийн ерөнхий мэдлэгийн болон судалгааны ажлын түвшин, нийтлүүлсэн бүтээл, судалгааны ажлын онолын болон практикийн ач холбогдол, суралцаж ирээд хийх ажлын талаар үнэлгээ өгөхөд оршино. Шалгуулагчдын оноог мэргэжлийн чиглэл тус бүрээр жагсааж, тухайн чиглэлээр хамгийн өндөр оноо авсан шалгуулагчийг хяналтын тоонд багтаан шалгаруулна. Шалгуулагчдын оноо тэнцвэл бакалаврын дипломын голч дүнг харгалзана. Дипломын голч дүн тэнцвэл хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо, чанарыг харгалзана.

Сонгон шалгаруулалтын дүнг 2008 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн 18.00 цагт Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны үүдний самбар дээр зарлана.

Сургалтын төрийн сангаас зээл олгох тухай эцсийн шийдвэрийг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайд сонгон шалгаруулалтын дүнг үндэслэн гаргах бөгөөд шийдвэр хүлээн авсан хүмүүс нь захиалагч байгууллагатай гэрээ байгуулж, Тангарагийн бичиг өргөн барина. Гэрээнд сургалтын явцад хяналт тавих, суралцагчийг хугацаанд нь амжилттай төгсгөх, буцаан ирүүлэх, ажлын байраар баталгаатай хангах, зээлийг эргэн төлүүлэх тухай тодорхой нөхцөл болон захиалагч байгууллага, суралцагчийн харилцан хүлээх бусад эрх, үүргийг тодорхой тусгасан байна.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ЯАМ

Захиалагч байгууллага

Суралцах улс

Суралцуулах мэргэжил

Хүний тоо

1

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар

Өндөр хөгжилтэй орон /ӨХО/

Үндсэн хуулийн эрх зүй

1

2

Улсын Их Хурлын Тамгын Газар

ӨХО

Төрийн захиргааны удирдлага

1

ӨХО

Компьютерийн програм хангамж

1

3

Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар

ӨХО

Төрийн захиргааны удирдлага

1

ӨХО

Мэдээллийн технологи

1

4

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яам

ӨХО

Сургуулийн өмнөх боловсрол судлал

1

ӨХО

Боловсролын үнэлгээ /Сорил боловсруулалт/

1

ӨХО

Боловсролын эдийн засаг

1

ӨХО

Урлагийн менежмент

1

5

Сангийн яам

ӨХО

Санхүү

1

ӨХО

Аудит

1

6

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ӨХО

Криминалистик

1

ӨХО

Архив зүй

1

ӨХО

Бизнесийн удирдлага

1

7

Гадаад хэргийн яам

ӨХО

Олон улсын эрх зүй

1

8

Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам

ӨХО

Хөдөлмөрийн эрх зүй

1

ӨХО

Тэтгэврийн сангийн удирдлага

1

9

Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам

ӨХО

Мал эмнэлгийн эпидемиологи

1

ӨХО

Ургамал хамгаалал

1

10

Барилга, хот байгуулалтын яам

ӨХО

Хот төлөвлөлтийн инженер

1

ӨХО

Барилгын материалын технологи

1

11

Эрүүл мэндийн яам

ӨХО

Дүрс оношлогоо

1

ӨХО

Халдвар судлал

1

12

Түлш, эрчим хүчний яам

ӨХО

Эрчим хүчний инженер

1

ӨХО

Сэргээгдэх эрчим хүч

1

13

Байгаль орчны яам

ӨХО

Байгалийн нөөцийн менежмент

1

ӨХО

Байгаль орчны эрх зүй

1

14

Үйлдвэр худалдааны яам

ӨХО

Ашигт малтмалын хайгуул, үнэлгээ

1

ӨХО

Геологи, уул уурхайн салбарын мэдээллийн технологи

1

15

Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын яам

ӨХО

Төмөр замын хөдөлгөөний зохицуулалтын инженер

1

ӨХО

Авто тээврийн зохицуулалт, зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн инженер

1

16

Батлан хамгаалахын яам

ӨХО

Мэдээллийн технологи

1

17

Улсын мэргэжлийн хяналтын газар

ӨХО

Санхүүгийн удирдлага

1

ӨХО

Хог хаягдал

1

18

Онцгой байдлын ерөнхий газар

Оросын холбооны улс /ОХУ/

Галын аюулгүй байдлын инженер

1

ӨХО

Гамшгийн удирдлага

1

19

Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар

ӨХО

Програм хангамж

1

20

Хүний эрхийн үндэсний комисс

ӨХО

Олон улсын нийтийн эрх зүй /Хүний эрхийн байгууллагын үйл ажиллагаа/

1

21

Үндэсний статистикийн газар

ӨХО

Програм хангамж

1

22

Монголбанк

ӨХО

Бизнесийн удирдлага, менежмент

1

23

Улсын Ерөнхий Прокурорын газар

ӨХО

Эрх зүй

1

24

Цагдаагийн ерөнхий газар

ОХУ

Цагдаагийн удирдлага

2

25

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар

ОХУ

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа

2

Related: Scholarship | Scholarship Information

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Leave a Reply to “Монголын Засгийн Газрын Тэтгэлэг-2008”

RSS Feed for mglausNSW Comments RSS Feed

shudraga yavagdval saihan l bolomj bgaam bna daa tee

Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар, Батлан хамгаалахын яам; Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газар; Үндэсний статистикийн газар зэрэг газруудад Програм хангамж мэргэжлээр Master хийчээд ирвэл уул нь аштай юу.

Сайнбаярт. Хэ хэ ӨХО-нд програм хангамжаар сураад ирсэн байтугай, дотоодод програм хангамжаар сураад ирсэн хүн Төрийн байгууллагат бага цалинтай ажил хийдэггүй юм. Зүгээр миний бодлоор МТ бодлогын чиглэлээр хүн хэрэгтэй болов уу. Уул нь төрийн байгууллагууд МТ-ээ outsourcing хийх маягаар шийдвэл бидэн шиг жижиг улсад хэрэгтэй болов уу даа.

Programm, sanhuu, buzneseer mastert yavuulah hereg bna uu?
Tertee tergui huviaraa zunduu humuus suraad baihad tedneesee l shalgaruulaad avahgui ,,
Harin busad Zam teever, Barilga, emnegiin chigleleer bol ahiuhan humuus yavuulah heregtei.

Humuust mash heregtei medeelel bn, gem ni oroitoj duullaa.

zugeeree, jil bur zarladag yum, daraa jiliinhed ni beltgelee bazaagaad Angli helniihee shalgaltaa ogtsgoogood baij baihad bolno.

delgerngyi medeellig : http://www.mecs.pmis.gov.mn gesen haygaar orj MEDEELEL -> gadaad syraltcyylah tyhai gesen linkees medeellee avch bolno gedeg bolovch tend ni orohoor baahan shudarga yavagddaggui talaar gomdol meduulsen humuusiin buduuleg, har baraanaar budsan setgegdeluudl ih baidag bolson baina lee. yum olohiin argagui

Olnii ug ortoi… Gehdee medeejiin uneheer sain huniig daravch daldaina bulavch bultaina gedeg biluu :-),

2 emgen yarij bna genee tsaan chin DOX gedeg yum ori irsen gene gesen chin nogooh ni bid 2-t yaj hurteh yum be deeguuree hubaagaad abchihna biz gedeg shig manid yaj hureh be deeguuree hubaagaad abchihna biz.
Bolorsorliin yamnii shugmaaar zasgiin shugmaar irsengeed ondor tetgeleg absan haalgaduulj irsen ulaan noil yumnuud yuch medehgui yadahad hicheelee hiihgui ner hund unagaad mongolchuud muu. abilgal ariin haalgaa gej

Mongoliin Zasgiin Gazriin zeel, tuslamj buu hel Australia-n Zasgiin Gazriin sariin 1500$-n tetgeleg ni Australia-d suraltsagch Mongolchuudad ter bur hureltsdegguigees ajil hiij chuu ai hurgedeg. Ali aliig ni hosluulaad yavah Mongol tiim ch olon baidaggui yumaa.
Tegeed ch nomiin mur hooson ulsuud har bor ajil hiij udaan tesdeggui, mgl yavahiin tuus l baidag.
Er ni bol Mongoliin ZG-n tetgelegiig deeguuree huvaaj ideh bolomj uusgej, yam tamgiin gazruud ni hunee todorhoildog bolood 3 jil ch bolchihloo. Uul ni ehendee gaigui baisan yumaa. Gehdee l surah chadvartai humuus neleen irdeg baisan, odoo yu bolj baigaag ni medehgui. Oiriin heden jiliin togsogchidiin prognoziig harj l baiya.

End chini surch chadahgui bol 2 hicheel deer unahad l surguuli ni haschih geed hetsuu l baidagsh dee. Odoogoor surch chadahgui baina geed baigaa Mongolchuud Australia-d lav barag alga bainaa. Bodvol ondor ortogtei USA, UK ruu yavsan humuus ajil ih hiigeed, surguulidaa zavchilj amjihgui baigaa baij magadgui shuu.

Yaduu ailiin, hel ustai, gadaadad suraltsah chadvartai humuus baival holbogdooroi. IELTS-n 6.0-6.5-aa avchihsan baih heregtei. gegeen@yahoo.com


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: